Nadanie obywatelstwa

Nadanie niemieckiego obywatelstwa (Einbuergerung)

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Teoria

Możliwość uzyskania niemieckiego obywatelstwa przez Einbürgerung dotyczy kogoś, kto sam nigdy nie posiadał niemieckiego obywatelstwa i nie może wykazać się posiadaniem niemieckich przodków, ale przez scisłe kontakty z narodem niemieckim (małżeństwo z osobą posiadającą niemieckie obywatelstwo, dłuższe zamieszkanie na terenie Niemiec) poczuwa się do bycia jednym z członków tego narodu. Należy dodać, że takie rozwiązanie dotyczyć również  może obywateli polskich, którzy niekoniecznie posiadają miejsce stałego zameldowania i miejsce rzeczywistego przebywania na terenie Niemiec. Mogą być także brani pod uwagę obywatele polscy zameldowani i przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W takim wypadku stosuje się jednak rygorystyczne procesy sprawdzające nie tylko osobiste kontakty i więzi z narodem niemieckim, ale także bierze się pod uwagę korzyści jakie płynąć mogą z przyjęcia danego wnioskodawcy do grona członków narodu niemieckiego. Takie rozwiązanie wchodzi również w grę w wypadku obywateli polskich, którzy przez dłuższy okres przebywają i są zameldowani na terenie Republiki Federalnej Niemiec (np. z powodu małżeństwa z obywatelem niemieckim – wcale nierzadko spotyka się w Niemczech dwupaństwowców z polskim i niemieckim obywatelstwem oraz ich małżonka, który posiada wyłącznie obywatelstwo polskie). Jeśli jednak złożony zostanie wniosek o przyzanie Einbürgerung, to i tak w pierwszej kolejności zostanie sprawdzone, czy nie można by w danym przypadku stwierdzić posiadania już przez wnioskodawcę obywatelstwa niemieckiego odziedziczonego po niemieckich przodkach. Niemieckie obywatelstwo stwiedza się wtedy, a nie je przyznaje.


Konkretne przypadki


Einbürgerung dotyczy m.in. małżonków osób posiadajacych niemieckie obywatelstwo i partnerów tej samej płci pragnących otrzymać niemieckie obywatelstwo. W takim przypadku mają oni prawo do niemieckiego obywatelstwa, którego przyznanie tylko w wyjątkowych sytuacjach może zostać odrzucone.

Warunki uzyskania niemieckiego obywatelstwa dla małżonków obywateli niemieckich i partnerów (również tej samej płci) obywateli Niemiec
- małżeństwo powinno trwać i nie może być wszczęty lub nawet planowany proces rozwodowy,
- małżeństwo nie może być zawarte tylko i wyłącznie w celu otrzymania niemieckiego obywatelstwa,
- musi zostać postawiony wniosek,
- należy udowodnić zdolność do ustnego porozumiewania się w języku niemieckim i zobowiązać się do przestrzegania niemieckiego porządku prawnego i społecznego (obowiązek zdania odpowiedniego testu nie jest jeszcze prawnie wprowadzony na terenie całych Niemiec),
- okres pobytu na terenie Niemiec nie może być krótszy jak 3 lata i wykazywany jest przez posiadanie prawnego tytułu pobytu na terenie Niemiec: wiza lub tym podobne,
- małżeństwo musi trwać conajmniej dwa lata przy czym niemiecki partner musi przez ten czas posiadać już niemieckie obywatelstwo a nie dopiero co je orzymać,
- posiadanie na terenie Niemiec mieszkania lub domu,
- należy utrzymywać się z pracy własnej lub małżonka i nie korzystać ze środków pomocy socjalnej (w przeciwnym razie traci się prawo do przyznania obywatelstwa niemieckiego, ale można spróbować postawić wniosek o Ermessenseinbürgerung na zasadzie wyjątkowego oszacowania przez urzęd korzyści i strat dla państwa niemieckiego),
- niekaralność i brak podejrzeń o popełnienie przestępstwa (drobne wykroczenia nie są brane pod uwagę),
- należy zrzec się dotychczasowego obywatelstwa - obywatelstwa polskiego z powodu zasady wzajemności zrzekać się nie trzeba.

Warunki uzyskania niemieckiego obywatelstwa dla nie będących małżonkami obywateli niemieckich lub partnerami (również tej samej płci) obywateli Niemiec
- musi zostać postawiony wniosek,
- należy udowodnić zdolność do ustnego porozumiewania się w języku niemieckim i zobowiązać się do przestrzegania niemieckiego porządku prawnego i społecznego (obowiązek zdania odpowiedniego testu nie jest jeszcze prawnie wprowadzony na terenie całych Niemiec),
- okres pobytu na terenie Niemiec nie może być krótszy jak 8 lat i wykazać go należy posiadaniem prawnego tytułu pobytu na terenie Niemiec: wiza lub tym podobne,
- posiadanie na terenie Niemiec mieszkania lub domu,
- należy utrzymywać się z pracy własnej lub małżonka i nie korzystać ze środków pomocy socjalnej (w przeciwnym razie traci się prawo do przyznania obywatelstwa niemieckiego, ale można spróbować postawić wniosek o Ermessenseinbürgerung na zasadzie wyjątkowego oszacowania przez urzęd korzyści i strat dla państwa niemieckiego),
- niekaralność i brak podejrzeń o popełnienie przestępstwa (drobne wykroczenia nie są brane pod uwagę),
- należy zrzec się dotychczasowego obywatelstwa - obywatelstwa polskiego z powodu zasady wzajemności zrzekać się nie trzeba.Gdzie i jakie wnioski składać?


Tych informacji udzielają jednostki administracji lokalnej.

Czytany 6946 razy

Kontakt