Korzyści z obywatelstwa

Korzyści płynące z niemieckiego obywatelstwa

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Wielu z gości naszego serwisu zastanawia się z pewnością, jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie niemieckiego obywatelstwa. Odpowiadając sobie na to pytanie należy rozróżnić pomiędzy korzyściami, które czekają na otrzymujących potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa z powodu pochodzenia od niemieckich przodków a zamieszkujących na terenie Polski, a tymi korzyściami, które obiecują sobie uzyskać osoby wnioskujące nadanie im niemieckiego obywatelstwa z powodu ich długotrwałego zamieszkania w Niemczech i "zżycia" się ich bardziej z krajem ich zamieszkania niż z krajem pochodzenia - Polską.
I chociaż podczas składania wniosku o nadanie obywatelstwa i tak rozpatrywane jest w pierwszym rzędzie, czy wnioskujący nie posiada w swoich korzeniach niemieckich przodków i przez to czy nie posiada już obywatelstwa niemieckiego, to nieco inne są w obu przypadkach motywy starania się o niemieckie obywatelstwo.

 

1. Dla otrzymujących potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa są to przede wszystkim korzyści finansowe płynące z pomocy socjalnej przysługującej w Niemczech osobom bezrobotnym. Zasiłek ten (Arbeitslosengeld II), przysługujący nawet tym, którzy do tej pory nigdy nie pracowali a nie mają własnych środków do życia, nie jest do porównania z zasiłkiem otrzymywanym w Polsce. Gwarantuje on bowiem nie tylko opłacenie czynszu za mieszkanie, ale również fundusze na godne życie. Kwota tego zasiłku wynosi średnio 650,- EUR miesięcznie dla osoby samotnej i ok. 1000,- EUR miesięcznie dla małżonków. Dzieci osób bezrobotnych mają prawo dodatkowo do zasiłku zwanego Kindergeld (184,- EUR/miesiąc) oraz dodatku w wysokości ok. 50,- EUR oraz do pokrycia przypadającej na nich części czynszu. Wielkość mieszkania, którego czynsz zostaje przez urząd pokryty również nie jest wcale mała. Dla rodziny 3-osobowej są to max. 75 metry kwadratowe, dla 2-osobowej max. 60 metrów kw. i odpowiednio więcej dla większych rodzin). Standard mieszkania nie gra tu również żadnej roli i wcale nie jest poniżej średniej krajowej. Ważne jest, by czynsz nie przekraczał kwot ustalonych przez lokalne władze. Oprócz wyżej wymienionych korzyści należy wspomnieć o prawie do zasiłku rodzicielskiego (Elterngeld) dla dzieci od 0 do 1 roku życia, który wynosi min. 300,- EUR miesięcznie i wypłacany jest dodatkowo do wszelkich zasiłków socjalnych oraz o prawie do wyprawki dla niemowlęcia (ok. 1000,- EUR) oraz o prawie do pomocy na wyposażenie mieszkania (również w wysokości ok. 1000,- EUR).
To tyle korzyści finansowych. Przysługują one całym rodzinom o ile przyjamniej jeden z małżonków posiada niemieckie obywatelstwo. Oczywiście obywatelom polskim zamieszkałym w Niemczech nie posiadającym obywatelstwa niemieckiego także mogą przysługiwać takie same zasiłki, ale prawodawstwo niemieckie nie jest jeszcze w tej kwestii zupełnie jasne. Takich niejasności, niepewności i problemów z tym związanych unika się z pewnością, jeśli posiada się niemieckie obywatelstwo. Do tego należy dodać, że ci którzy nauczą się języka niemieckiego i szybko zintegrują się z niemieckim społeczeństwem mają szanse na o wiele większe zarobki niż w Polsce. Korzystanie na początku z pomocy finansowej państwa jest z pewnością dobrym startem w nową przyszłość w Niemczech. Przy tym pamiętać należy, że dotyczy to wcale nierzadko potomków tych osób, które poświęciły w przeszłości bardzo wiele dla państwa niemieckiego. Nierzadko robiły to pod przymusem. Dlaczego więc ich potomkowie nie mają skorzystać właśnie pośrednio przez nich z szansy stawianej im przez los i niemieckie państwo?
 
 
2. Dla wnioskujących o nadanie niemieckiego obywatelstwa raczej nie są ważne ww. argumety finasowe. Chodzi im raczej o uznanie przez społeczeństwo faktu, że przez dłuższe przebywanie na terenie Niemiec i pracę wśród Niemców zyskali sobie na uznanie ich "zżycia" się z narodem, mentalnością i kulturą niemiecką. Często chodzi im też o komfort psychicznej niezależności czy to od regularnego wnioskowania o wizę pobytową i przy tym udowadniania posiadania środków finansowych na utrzymanie siebie i rodziny, albo o niezależność od przywiązania do małżonka, który posiada niemieckie obywatelstwo i z tego powodu jest ich głównym argumentem przy udzielaniu wizy pobytowej. Osoby te pragną komfortu i niezależności.
 
 
Oba przypadki są wystarczającym powodem do starania się o niemieckie obywatelstwo. Wszystkim proponujemy nasz test na niemieckie obywatelstwo oraz informacje zawarte na naszych stronach (poruszaj się po naszych stronach za pomocą głównego menu).
Czytany 20328 razy

Kontakt