Miejsce urodzenia w Niemczech

Niemieckie obywatelstwo przez urodzenie na terytorium Niemiec

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 01.01.2000 dziecko urodzone w Niemczech z rodziców-obcokrajowców otrzymuje niemieckie obywatelstwo, gdy przynajmniej jedno z rodziców:

- od przynajmniej ośmiu lat przebywa na terenie Niemiec,

- posiada pozwolenie na pobyt (Aufenthaltsberechtigung) albo od przynamniej trzech lat nieograniczoną wizę pobytową, tzw. na stałe (unbefristete Aufenthaltserlaubnis).

Osoba, która w ten sposób (przez urodzenie na terenie Niemiec) otrzymała niemieckie obywatelstwo, musi się przed ukończeniu 21 roku życia pisemnie zdecydować, czy zachowuje niemieckie czy też inne obywatelstwo, które posiada. Jeśli osoba ta chce zachować niemieckie obywatelstwo, musi udowodnić rezygnację z obywatelstwa innego kraju. Nowelizacja ustawy o obywatelstwie z grudnia 2014 uwolniła między innymi osoby posiadające jako drugie obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej od obowiązku wyboru jednego z obywatelstw. Nie oznacza to jednak, że automatycznie osoby te zachowują niemieckie obywatelstwo. Zwolnienie z tego obowiązku wyboru musi być urzędowo potwierdzone przezd ukończeniem 21 roku życia przez Bundesverwaltungsamt w Kolonii.

Dzieci obcokrajowców urodzone przed 01.01.2000 nie wchodziły przez fakt urodzenia na terytorium Niemiec w posiadania niemieckiego obywatelstwa.


Urodzeni poza terytorium Niemiec po 31.12.1999 

Dzieci urodzone z rodziców-Niemców poza terytorium Niemiec nie będą otrzymywać w przyszłości niemieckiego obywatelstwa, jeśli (przyszły) rodzic-Niemiec urodzony będzie po 31.12.1999 i przebywać będzie poza granicami Niemiec. Wyjątki od tej reguły:

- jeśli w przeciwnym razie dziecko stałoby się bezpaństwowcem,

- rodzic-Niemiec zgłosi w przeciągu roku od urodzenia dziecka jego narodziny w zagranicznym przedstawicielstwie Niemiec (ambasada, konsulat).

 

Jeśli oboje rodzice będą Niemcami, nie będzie przyznawane niemieckie obywatelstwo tylko wtedy, jeśli oboje będą urodzeni po 31.12.1999 poza granicami Niemiec i przebywać będą też tam na stałe.Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez adopcję


Adopcja dokonana w Niemczech przez posiadającego obywatelstwo niemieckie powoduje uzyskanie przez adoptowane dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, niemieckiego obywatelstwa. W przypadku adopcji w Polsce zaleca się potwierdzenie tej adopcji w niemieckich urzędach.

Czytany 4540 razy

Kontakt