Wniosek o potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa osoby dorosłej

Wyświetlenie artykułów z etykietą: niemieckie pochodzenie

Tłumaczenie wniosku o potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa przez pochodzenie dla osoby nieżełnoletniej do 16. roku życia ułatwia wypełnienie wniosku w języku niemieckim i zebranie odpowiednich dokumentów.

 

1. Tłumaczenie to dostępne jest po opłaceniu kodu dostępu za pośrednictwem platformy DOTPAY - tutaj...

 

2. Po otrzymaniu jednorazowego kodu dostępu uprawniającego do jednorazowego pobrania pliku należy wpisać go poniżej, pobrać plik i zapisać go na własnym nośniku danych.

Tłumaczenie wniosku o potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa przez pochodzenie dla osoby nieżełnoletniej do 16. roku życia ułatwia wypełnienie wniosku w języku niemieckim i zebranie odpowiednich dokumentów.

 

1. Tłumaczenie to dostępne jest po opłaceniu kodu dostępu za pośrednictwem platformy DOTPAY - tutaj...

 

2. Po otrzymaniu jednorazowego kodu dostępu uprawniającego do jednorazowego pobrania pliku należy wpisać go poniżej, pobrać plik i zapisać go na własnym nośniku danych.

Tłumaczenie wniosku o potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa przez pochodzenie dla osoby dorosłej ułatwia wypełnienie wniosku w języku niemieckim i zebranie odpowiednich dokumentów.

 

1. Tłumaczenie to dostępne jest po opłaceniu kodu dostępu za pośrednictwem platformy DOTPAY - tutaj...

 

2. Po otrzymaniu jednorazowego kodu dostępu uprawniającego do jednorazowego pobrania pliku należy wpisać go poniżej, pobrać plik i zapisać go na własnym nośniku danych.

 

poniedziałek, 03 sierpień 2015 13:34

Archiwa z niemieckimi dokumentami

W procesie wnioskowania potwierdzenia niemieckiego obywatelstwa niezwykle ważne jest udokumentowanie niemieckich korzeni. Nie wszyscy są w posiadaniu starych oryginalnych dokumentów, które potwierdzają niemieckie obywatelstwo przodków. Aby zdobyć takie dokumenty należy zatem - w miarę możliwości - rozpocząć poszukiwania w gronie rodziny, w starych księgach parafialnych i innych miejscowych archiwach. Poza księgami parafialnymi w parafiach chrztu, ślubu lub zgonu naszych przodków, źródłem dokumentów są też archiwa, w których znaleźć można dokumenty o swoich przodkach przydatne do udokumentowania swojego niemieckiego pochodzenia. Podczas procesu rozpatrywania wniosku o potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa przez BVA urząd ten jest zobowiązany do zwrócenia się do instytucji, które mogłyby posiadać dokumenty konkretnych przodków, o informacje i dokumenty dotyczące tych przodków i znajdujące się w danej instytucji.

Poniżej przedstawiamy listę archiwów przydatnych w poszukiwaniach dokumentów dot. niemieckiego obywatelstwa przodków:

spis wszystkich archiwów niemieckich dostępny na stronach BVA Köln,

- Archiwa dla terytorium Pomorza - tutaj...

- Archiwa dla Śląska - tutaj...

Dokumentów szukać można także w polskich archiwach po podaniu w wyszukiwarce szukanej miejscowości. Wyszukiwarka archiwalna dostępna jest tutaj.

poniedziałek, 03 sierpień 2015 13:22

Niemieckie obywatelstwo przez pochodzenie (dziedziczenie)

Posiadanie niemieckiego przodka w rodowodzie może być według niemieckiego prawa jednym z powodów do otrzymania potwierdzenia posiadania niemieckiego obywatelstwa. Fakt posiadania takiego przodka nie zawsze jest jasny nawet dla samego zainteresowanego. A warto zajrzeć w swoją historię. Opłaci się to przede wszystkim rodowitym mieszkańcom dzisiejszych terenów Polski, które na długo przed II wojną światową znajdowały się we władaniu i na obszarze państwa niemieckiego, albo ich potomkom, którzy dzisiaj niekoniecznie zamieszkują te same tereny. Chodzi tu przede wszystkim o Śląsk, Pomorze i Prusy Wschodnie (Mazury). Czasem wystarczy bowiem do stwierdzenia niemieckiego obywatelstwa fakt, że jeden z naszych przodków urodził się, przebywał na tych terenach i traktowany był jak obywatel Niemiec. A że przed wiekami nie rozróżniano tak ściśle jak dzisiaj przynależności do danego narodu i państwa, to wszyscy, którzy zamieszkiwali dane państwo niejako automatycznie stawali się jego oficjalnymi obywatelami.

Dzisiaj takie samo prawo mają ich potomkowie.

Jedno jest pewne: przez uzyskanie niemieckiego obywatelstwa nabywa się wszystkie prawa i przywileje (obowiązki także) pełnoprawnego obywatela Niemiec, co nie do pomyślenia byłoby w wypadku posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego. Chodzi tu m.in o otwarcie rynku pracy, o standard życia, wyższe zarobki i o zabezpieczenia socjalne, które stoją z pewnością na wyższym poziomie niż w Polsce, a nie przysługują - z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji - obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałym na terenie Niemiec.


Szczegóły i warunki uzyskania potwierdzenia niemieckiego obywatelstwa przez niemieckie pochodzenie

Wobec osób urodzonych i/lub zamieszkałych w Polsce stosuje się następujące kryteria uznawania niemieckiego obywatelstwa:

a) osoby urodzony z małżeństwa:

Osoby urodzony przed 01.01.1975 mogą posiadać niemieckie obywatelstwo tylko wtedy, gdy ich ojciec był Niemcem (czyt. nawet jeśli nie było to nigdy wcześniej urzędowo potwierdzone, ale posiadał niemieckich przodków). Ten łańcuch pochodzeniowy sprawdzany jest wobec dziadka a nawet pradziadka do lat poprzedzających nawet rok 1914. Posiadanie niemieckiego obywatelstwa przypuszcza się wobec tego, kogo ojcowie (czyt. wyłącznie męska linia rodu) urodzili się i żyli między 1913 a 1945 rokiem w granicach Niemieckiej Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska w granicach z 1937 roku.

Osoba urodzona po 01.01.1975 otrzymuje potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa wtedy, kiedy jeden z rodziców (niezależnie czy matka czy ojciec) posiadał niemieckie obywatelstwo.


b) osoby urodzone poza małżeństwem:

Z reguły otrzymują takie osoby obywatelstwo matki.
Od 01.07.1993 może jednak również od ojca pochodzić niemieckie obywatelstwo jeśli:
- jest on Niemcem,
- istnieje ważne według prawa niemieckiego potwierdzenie lub uznanie ojcostwa,
- uznanie lub potwierdzenie ojcostwa zostało podjęte przed ukończeniem przez dziecko 23 roku życia.

Kontakt